Ambisolution™ är en stabil och säker server för mätinsamling från mätare och givare. Servern ägs och drivs av Ambiductor AB, som är specialister inom mätteknik och datainsamling. Med 20 års erfarenhet samlat under samma tak är datahantering vardagsmat. Det som utmärker Ambiductor är den unika möjligheten att anpassa sig efter ny teknik och vara först på marknaden.

Med hjälp av servern kan man:

Ambisolution™ har en unik skalbarhet som passar både de största företagen och enskilda enkla installationer.

Varför ingen visualisering?

Vi samarbetar med mängder med företag som levererar lösningar för visualisering, debitering och analys. Vårt mål är att vara mellanhanden och hjälpa dem med att tolka och mellanlagra information. Vi hjälper våra kunder att hitta bästa mjukvara för varje användningsområde istället för att erbjuda en enda egen lösning.

Öppen kommunikation – det bästa för kunden

Ambisolution™ stöder öppna standarder. Vi undviker proprietära lösningar som låser in kunder i system som bara stöds av en eller ett fåtal leverantörer.

Flera olika sätt att samla in data

Vi använder många öppna protokoll för datainsamling såsom LoRa, wireless M-bus T1, wireless M-bus S1 och M-bus.

LoRa

Vår applikationsserver dekrypterar och avkodar payloaden i LoRaWAN-telegrammet. Detta sparas på en säker server i Sverige, från vilken vi kan exportera informationen genom olika API-lösningar till de flesta plattformar.

Applikationsservern har också möjlighet att påverka givare och mätare på distans och var först i hela Europa att IoT-anpassa fjärrvärmebranschen.

Ambisolution™ var första applikationsserver i Europa att stödja kraven från Swedac och EU. Vi fortsätter dock utveckla detta för att bli ännu bättre.

Wireless M-bus

Trådlös M-bus finns i flera standarder och vi kan anpassa systemet till alla öppna standarder. Servermiljö finns både för små kunder som driver detta i egen regi och för stora kunder som vill ha allt liggande i en Ambisolution-server.

M-bus

M-bus är en trådbunden bus för mätare som är öppen men med många dialekter. Vi har lagt mycket energi på att tolka så många som möjligt.

Ingen inlåsning

Vi låser inte in våra kunder i vår lösning. Ni äger er data. Ni bestämmer hur datan ska hanteras.

Välkommen att höra av er på 08-50167676 för mer information.