Skip to main content
Gör Internet-of-Things enkelt genom tjänster från Ambiductor

Gör Internet-of-Things enkelt genom tjänster från Ambiductor

AmbiSolution är en unik mjukvaru-svit för VA, fjärrvärme, byggnader och samhällsservice. Innehåller tjänster för driftsättning, datainsamling, validering, analys och dataexport.

Varför AmbiSolution?

Det finns gott om IoT-plattformar på marknaden. AmbiSolution är något helt annat.

MDM (Meter Data Management)

Utility, Power och Facility är riktiga mätdata- hanteringsprogram (MDM) som samlar in och validerar data. Fullt stöd för export till debiteringssystem och mätarregister. Även stöd för intern och extern larmhantering.

Kvalitetssäkrad data

Vi har en rad olika kriterier att granska data som kommer in för att filtrera och sortera data för korrekt debitering.

Felsöknings- och installationsverktyg

Med våra verktyg kan man undersöka produkter och radionät för att maximera mängden data och batterilivslängder.

Möjlighet att påverka

Hela programsviten utvecklas i samarbete med våra kunder. Ansök om möjlighet att få delta i detta arbete.

Målinriktad visualisering

Genom att noggrant filtrera ut rätt data kan användare fokusera på det väsentliga, för komplett överblick med minsta möjliga arbete.

”Jag hade inte tid att skriva ett kort brev, så jag skrev ett långt istället”
Mark Twain
AmbiSolution är det korta brevet där relevant information filtrerats.
 • Få en regelbunden hälsokontroll av sensorer, data och förbrukning
 • Se förbrukning, värden och trender
 • Felsök kommunikationsproblem och larm

Välj rätt tjänst för ert behov

Alla tjänster är fristående och går att beställa separat

AmbiSolution Utility

Vattenbolag med mätning av vattenanvändning, temperatur, nivå, kvalitet med mera. Fokuserar på att hitta avvikelser. Används även för samhällsservice.

AmbiSolution Power

Fjärrvärmeapplikation med fokus på värmeenergi från värme- och kylmätare. Analysera värmeförluster och förutsäga problem med mätning och distributionsnätet. Hantering av klockan för exakta tidsstyrda mätningar.

AmbiSolution Facility

Byggnader med undermätning (IMD), energianalys, innehklimatstyrning, övervakning och larm. Möjligheterna är oändliga.

AmbiSolution Lite

Mätdatahantering med enbart exporter, ingen visualisering.

AmbiSolution Connect

Fristående driftsättningsapp för mätarbyten och sensorinstallationer.

Jämför produkter

 

ASU1

ASP1

ASF1

ASL1

ASC1

Vatten och Avfall

x

   

x

x

Fjärrvärme

 

x

   

x

Fastigheter

   

x

x

x

Smart samhälle

x

   

x

x

Stöd publikt LoRa-nät *

x

x

x

x

x

Stöd privat LoRa-nät *

x

x

x

x

x

Stöd NB-IoT *

x

x

x

x

x

Fullständig kryptering

x

x

x

x

X

Offline

       

X

Stöd för andra fabrikat

x

x

x

x

 

Fria uppdateringar

x

x

x

x

x

Kundanpassade API

x

x

x

   

Kund äger sin egen data

x

x

x

X

x

*) Alla kända operatörer

Support och kunskapsdelning med kundanpassning

Vårt mål är att utbilda användare för att maximera nyttan med tjänsterna. Regelbundna utbildningar och webbseminarier genomförs.

Användare har tillgång till en Wiki med stora mängder information om och runt programvaran. Eventuella supportärenden hanteras genom ett snabbt supportticket-system med fullständig spårbarhet.

 • Webbseminarier

 • Wiki online
 • Lättillgänglig support

Öppna system är alltid rätt val

AmbiSolution stöder de flesta öppna standarder, oavsett teknik eller tjänsteleverantör. Meter Data Management-systemet är baserat på ”API fïrst” för att stödja säker datadelning med externa system.
 • Oberoende av infrastruktur
 • API för dataöverföring
Här är ett par infrastrukturer vi stöder:

LoRaWAN

Internet-of-Things för privata och publika radionätverk. Perfekt för batteridrivna enheter med lång räckvidd och lång batteritid. AmbiSolution dekrypterar, avkodar och validerar data från en stor mängd olika sensorer.

NB-IoT

Internet-of-Things radioprotokoll för mobiltelefonnätverk. Används för extern matning eller batteridrivna enheter med lång räckvidd. AmbiSolution dekrypterar, avkodar och validerar data från de flesta sensorer.

Wireless M-bus

Ett äldre radioprotokoll för walkby (AMR) och fasta nät (AMI). Speciellt för mätare men med begränsad räckvidd. Finns i olika typer (T, C, S m.m.). Vi stöder endast icke-proprietära system! AmbiSolution dekrypterar, avkodar och validerar data från mätare.

M-bus

Standardiserad bus för insamling av trådbunden data med lång räckvidd. Speciellt för mätare i byggnader och fjärrvärme. AmbiSolution dekrypterar, avkodar och validerar data från mätare.

Äga sin egen data

Att använda AmbiSolution betyder inte att du lämnar över kontrollen över din data. Med AmbiSolution äger kunderna sin data. De kan t.o.m. ha sin egen datalagring som tar emot strömmande data från systemet. Detta ger total säkerhet och kontroll.
 • Komplett trygghet
 • Säkert ägarskap

Fabrikatsoberoende

Här är ett axplock av de givare som stöds i AmbiSolution-portalen

Smart fastighet

 • Samtliga sensorer från Watteco
 • Samtliga sensorer från Sensing Labs

Smart industri

 • Samtliga sensorer från Watteco

Smart samhälle

 • Ambiductor badtempboj
 • Livbojssensor
 • LTA avloppspumpar från SKT

Vattenmätare

 • Qalcosonic W1
 • F1 IP68
 • Ambiductor FLOW 4
 • Comac Cal FLOW 38
 • Bovetech
 • WM20
 • Siemens MAG6000/8000

Termiska energimätare

 • Ambiductor HEAT 1
 • Qalcosonic E1
 • Qalcosonic E3
 • Qalcosonic E4
 • Comac Cal CALOR 38

Elmätare

 • E360
 • DM001, DTZ
 • Professional II
 • Carlo Gavazzi
 • SDM230, SDM630
 • TRIPHAS'O

Integreringsverk

 • CALEC ST II
 • CALEC ST III

Signalomvandlare

 • M-bus LoRaWAN converter
 • Modbus/LoRaWAN-omvandlare klass A och C
 • SENS'O pulsomvandlare
 • P1 HAN-portsomvandlare LoRaWAN

Vattenkvalitet

 • Turbiditetsgivare
 • Ext-044 tryckgivare

AmbiSolution i siffror

8
År i drift
50 +
Enheter stödda
30000 +
Enheter uppkopplade
25000000 +
Datapunkter

Vår erfarenhet är din styrka

”Ambiductor är den leverantör som tekniskt sett ligger i framkant när det gäller LoRa. Därför var det naturligt för oss att välja dem som partner.”
Robert Eklund, Södertörns Fjärrvärme

”AmbiSolution ger en tydlig bild över alla mätare i kommunen.”
Rickard Hansen, Säters kommun

Skicka intresseförfrågan

AmbiSolution produceras av Ambiductor AB och levereras genom certifierade partners såsom Instrumentteam AS och Dahl Sverige AB.