Skip to main content
Gör Internet-of-Things enkelt genom tjänster från Ambiductor

AmbiSolution Connect

Strömlinjeforma montaget till en mycket enklare process med hjälp av en installationsapp. Appen är den enda på marknaden som kombinerar mätarinstallation med Internet-of-Things i offline-läge.

Med appen ändras status på mätare från lager till installerad med alla uppgifter som behövs för en lätt uppföljning inom IoT.

Tack vare appen kostar inte sensorer trafikavgift innan de installeras.

Målet är att ha stöd för alla svenska IoT-operatörer inom både LoRaWAN och NB-IoT.

Några användningsområden

 • Planera och utför mätarbyten

 • Geolokalisera och lägg till taggar till sensorer
 • Undersök och felsök mätare
 • Avinstallera och pensionera mätare efter utesittningstid
 • Hantera RMA

Varför AmbiSolution Utility?

AmbiSolution Utility

Generell IoT-plattform

Förädla data utifrån vad som samlas in

Presenterar endast mätardata

Byggd inhouse från grunden för prisvärd stordrift och långsiktig drift

Ofta byggd på tjänst från tredje part som inte skalar bra och som kan läggas ner

Drivs av ett lönsamt och stabilt företag

Ofta förlustbolag som finansieras med kapitaltillskott som tar slut

Dela data och kunskap med andra i branschen

Begränsat kunskapsutbyte

Installationsplanering med app, mätarregister, lagerstatus och veckorapporter

Manuellt arbete

Support från kunniga mättekniker

Support utan branschkunskap

Normaliserat stöd för flera infrastrukturval

Begränsad öppenhet

Vad ingår i tjänsten?

 • Datainsamling via IoT-operatör
 • Tidsstyrd datalagring
 • Statistik såsom toppförbrukare
 • Rapport-API
 • Stöd för alla välkända debiteringssytem
 • Användarhantering
 • Uppkoppling av områdesmätare
 • Stöd för alla välkända produkter
 • Konnektivitetsanalys
 • Larmhantering
 • Förenklat mätarregister
 • Trend- och mätvärdesanalys
 • Mätardiagnostik

Tilläggstjänster

 • Långtidslagring på kundägd server
 • Zonindelning av mätare
 • Stöd för kundunika produkter
 • Stöd för kundunika API
 • Statistisk läcksökning
 • Akustisk läcksökning
 • Veckorapporter
 • Kundunika larm med notifieringar
 • Utökad diagnostik

Utvalda samarbetspartners

Mjukvaran har utvecklats i samråd med operatörerna Netmore, Stadshubbsalliansen, Servanet, Kurbit, Telia, Tele2 och Telenor.

Det finns ett etablerat samarbete med debiteringssystem och analyssystem såsom EDP Future, Debatt och Momentum.

Vi samarbetar även med diverse hårdvaruleverantörer och integratörer.

Skicka intresseförfrågan

AmbiSolution produceras av Ambiductor AB och levereras genom certifierade partners såsom Instrumentteam AS och Dahl Sverige AB.