Skip to main content
Gör Internet-of-Things enkelt genom tjänster från Ambiductor

AmbiSolution Lite

Mindre projekt i samfälligheter och bostadsrättsföreningar kan behöva en budgetlösning. Med vår Lite-version får man samma validerade data men utan visualisering. Lösningen saknar en del av de finesser som andra versioner innehåller.

All data valideras och sparas tidsstyrt för flera års framtida behov.

Data ägs av kunden. Data förädlas för att hitta samband, anomalier och minskar behovet av rondering och fel fokuserade serviceinsatser.

Tjänsten har utvecklats på ett socialt och ekonomiskt hållbart vis.

Några användningsområden

 • Övervaka dina vattenmätare, från leverans till rörövervakning och förbrukningsmätning
 • Få all faktureringsinformation automatiskt till ditt ekonomisystem

Varför AmbiSolution Lite?

AmbiSolution Utility

Generell IoT-plattform

Förädla data utifrån vad som samlas in

Presenterar endast mätardata

Byggd inhouse från grunden för prisvärd stordrift och långsiktig drift

Ofta byggd på tjänst från tredje part som inte skalar bra och som kan läggas ner

Drivs av ett lönsamt och stabilt företag

Ofta förlustbolag som finansieras med kapitaltillskott som tar slut

Dela data och kunskap med andra i branschen

Begränsat kunskapsutbyte

Installationsplanering med app, mätarregister, lagerstatus och veckorapporter

Manuellt arbete

Support från kunniga mättekniker

Support utan branschkunskap

Normaliserat stöd för flera infrastrukturval

Begränsad öppenhet

Vad ingår i tjänsten?

 • Datainsamling via IoT-operatör
 • Kvalitetssäkrad data genom validering

 • Tidsstyrd datalagring

 • Rapport-API

 • Stöd för alla välkända debiteringssytem

 • Användarhantering
 • Uppkoppling av områdesmätare
 • Stöd för alla välkända produkter

Tilläggstjänster

 • Stöd för kundunika produkter
 • Stöd för kundunika API
 • Veckorapporter

Utvalda samarbetspartners

Mjukvaran har utvecklats i samråd med operatörerna Netmore, Stadshubbsalliansen, Servanet, Kurbit, Telia, Tele2 och Telenor.

Det finns ett etablerat samarbete med debiteringssystem och analyssystem såsom EDP Future, Debatt och Momentum.

Vi samarbetar även med diverse hårdvaruleverantörer och integratörer.

Skicka intresseförfrågan

AmbiSolution produceras av Ambiductor AB och levereras genom certifierade partners såsom Instrumentteam AS och Dahl Sverige AB.