Skip to main content
Gör Internet-of-Things enkelt genom tjänster från Ambiductor

AmbiSolution Facility

Fastigheter är alltid unika och ganska komplexa. Med ökande rapportkrav från EU och besparingskrav gällande både energisystem och beteenden är övervakning av undercentral samt Individuell Mätning och Debitering (IMD) viktiga komponenter.

När man vet inneklimatet och energiförbrukningen blir beslutsunderlag mycket lättare att ta fram.

AmbiSolution Facility möter dessa behov och skall inte jämföras med allmänna IoT-plattformar som bara samlar in och visualiserar data.

All data valideras och sparas tidsstyrt för flera års framtida behov. Data ägs av kunden och kan strömmas till långtidslagring på en server inom den egna organisationen. Data förädlas för att hitta samband, anomalier och minskar behovet av rondering och fel fokuserade serviceinsatser.

Tjänsten har utvecklats på ett socialt och ekonomiskt hållbart vis.

Några användningsområden

 • Övervaka dina vattenmätare, från leverans till rörövervakning och förbrukningsmätning
 • Läckagedetektering baserad på statistiska värden och faktiska mätningar
 • Stöd för övervakning av vattendistributionsnätet Få all faktureringsinformation automatiskt till ditt ekonomisystem
 • Hitta potentiella problem i ditt mätsystem som du kan åtgärda

Varför AmbiSolution Utility?

AmbiSolution Utility

Generell IoT-plattform

Förädla data utifrån vad som samlas in

Presenterar endast mätardata

Byggd inhouse från grunden för prisvärd stordrift och långsiktig drift

Ofta byggd på tjänst från tredje part som inte skalar bra och som kan läggas ner

Drivs av ett lönsamt och stabilt företag

Ofta förlustbolag som finansieras med kapitaltillskott som tar slut

Dela data och kunskap med andra i branschen

Begränsat kunskapsutbyte

Installationsplanering med app, mätarregister, lagerstatus och veckorapporter

Manuellt arbete

Support från kunniga mättekniker

Support utan branschkunskap

Normaliserat stöd för flera infrastrukturval

Begränsad öppenhet

Vad ingår i tjänsten?

 • Datainsamling via IoT-operatör
 • Tidsstyrd datalagring
 • Statistik såsom toppförbrukare
 • Rapport-API
 • Stöd för alla välkända debiteringssytem
 • Användarhantering
 • Uppkoppling av områdesmätare
 • Stöd för alla välkända produkter
 • Konnektivitetsanalys
 • Larmhantering
 • Förenklat mätarregister
 • Trend- och mätvärdesanalys
 • Mätardiagnostik

Tilläggstjänster

 • Långtidslagring på kundägd server
 • Zonindelning av mätare
 • Stöd för kundunika produkter
 • Stöd för kundunika API
 • Statistisk läcksökning
 • Akustisk läcksökning
 • Veckorapporter
 • Kundunika larm med notifieringar
 • Utökad diagnostik

Utvalda samarbetspartners

Mjukvaran har utvecklats i samråd med operatörerna Netmore, Stadshubbsalliansen, Servanet, Kurbit, Telia, Tele2 och Telenor.

Det finns ett etablerat samarbete med debiteringssystem och analyssystem såsom EDP Future, Debatt och Momentum.

Vi samarbetar även med diverse hårdvaruleverantörer och integratörer.

Skicka intresseförfrågan

AmbiSolution produceras av Ambiductor AB och levereras genom certifierade partners såsom Instrumentteam AS och Dahl Sverige AB.